شخص ثالث

آیا خسارت به راننده که گواهی نامه نداره پرداخت میشه؟

 

شخص ثالث

طبق قوانین مجازات اسلامی ماده۷۳۲ ماده ۲۶ تمامی راکبین(راننده ) وسائل نقلیه موتوری ، باید گواهی نامه متناسب با وسیله نقلیه خود را داشته باشند در غیر این صورت به شش ماه تادو سال حبس و پرداخت جرائم نقدی مجازات خواهند شد.

اگه راننده مقصر حادثه گواهی نامه نداشته باشه شرکت بیمه گر خسارتش رو پرداخت میکنه؟

اگه شخصی خودش گواهی نامه نداشته باشه یا گواهی نامه ی که داره متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشه ،شرکت بیمه خسارت زیان دیده رو پرداخت میکنه ولی مبلغ خسارت رو از مقصر حادثه ریکاوری و دریافت میکنه ولی اغلب اوقات دریافت خسارت رو بصورت اقساط و با توجه به توان مالی مقصر حادثه  دریافت میشه.

 اگه شخص مقصر حادثه بیمه نامه نداشته باشه چی میشه؟

اگه شخص مقصر حادثه بیمه نامه نداشته باشه،دیه شخص زیاندیده از محل صندوق تامین دیات پرداخت میشه و بعد مبلغ خسارتی رو که پرداخت کرده از مقصر حادثه ریکاری و دریافت میکنه.

اگه شخص مقصر حادثه تاریخ انقضای گواهی نامش تموم شده باشه چی؟

اگه تاریخ انقضای گواهی نامه مقصر حادثه تموم شده باشه، شرکت بیمه گر وظیفه داره خسارت زیان دیده رو بطور کامل پرداخت کنه ولی قبل از پرداخت خسارت زیان دیده باید بره و گواهی نامش رو تمدید کنه و ی جریمه که توسط راهنمایی و رانندگی شده رو پرداخت کنه و فیش پرداختی رو به شرکت بیمه گر تحویل بده.

پس لطفا سعی کنید گواهی نامه و بیمه نامه مناسب وسیله نقلیه خودتون رو داشته باشید:)