اقدامات لازم هنگام رخداد آتش سوزی

قبل از وقوع حادثه آتش سوزی چه باید کرد ؟

 

۱-    اقدامات ایمنی  و توصیه های ایمنی ارائه شده توسط کارشناس بیمه
رو جدی بگیرین و در اجرای اونا کوشا باشین

۲-    از صحت
عملکرد کپسولهای آتش نشانی مطمئن شین

۳-    به کارکنان
خود نحوه عملکرد کپسولها و اصول ایمنی رو آموزش بدین

۴-    کپسولها را
در محلی مناسب که در معرض دید و دسترس باشد نصب کنین.

۵-    از اسناد
حسابداری و فاکتورها پشتیبان تهیه کنید و در محلی دیگر نگهداری کنین ( اثبات میزان
موجودی در صورت وقوع آتش سوزی با شماس )

۶- هرگونه تغییر در محل مورد بیمه که باعث افزایش تشدید
خطر آتش سوزی گردد را به اطلاع شرکت بیمه برسونین .

۷- هرگونه تغییر در سرمایه بیمه شده در طول مدت بیمه رو
به شرکت بیمه اطلاع بدین .

در زمان آتش سوزی چه باید کرد ؟

۱-    خونسردی
خودتون رو حفظ کنین

۲-    با شماره
۱۲۵ تماس بگیرید و آتش سوزی رو اطلاع بدین

۳-    تمام تلاش
خود را برای خاموش کردن آتش به کار ببرین

(هزینه های احتمالی که برای جلوگیری از توسعه آتش انجام شود توسط شرکت بیمه پرداخت میشود )

پس از آتش سوزی چه باید کرد ؟

۱-حداکثر ظرف پنج روز از زمان اطلاع وقوع حادثه رو با
تکمیل فرم اعلام خسارت به بیمه گر اطلاع بدین 
.

۲- از محل حادثه عکس و فیلم تهیه کنین

۳-حداکثر ظرف ده روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بایستی
کیفیت حادثه , فهرست اشیاء نجات داده شده , محل جدید اونا و مبلغ تقریبی خسارت رو
برای بیمه گر ارسال کنین .

۴- برای جلوگیری از توسعه خسارت در موقع یا بعد از وقوع
حادثه , کلیه اقدامات لازم رو انجام بدین.

۵- بدون اجازه بیمه گر در مورد بیمه تغییراتی ندین که
تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت رو دچار اشکال نماید. مگر آن که تغییرات در جهت
تقلیل خسارت و یا رعایت منافع عمومی ضروری باشد.

۶- ضمن همه گونه همکاری که بیمه گر برای تعیین حدود
تعهدات خود بدان نیاز دارد حداکثر تا ۱۵ روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه فهرست
اموال موجود در روز حادثه , فهرست اموال از بین رفته و آسیب دیده و در صورت
درخواست بیمه گر بهای اونا بلافاصله قبل از تاریخ حادثه در اختیار بیمه گر قرار بدین.