بیمه باربری داخلی

بیمه حمل داخلی کالا

ایران با حدود ۸۰ میلیون نفر جمعیت یک بازار بالقوه و ایده آل برای هر تولید کننده داخلی و یا هر بازرگانی محسوب میشه .اما توزیع و جابجایی کالا در کشور پهناوری  مثل ایران با مساحت  ۱٬۶۴۸٬۱۹۵ کیلومتر مربع به عنوان هجدهمین کشور پهناور دنیا  قطعا با خطراتی همراهه ، خطراتی مثل تصادف وسیله نقلیه ،واژگونی وسیله نقلیه ، آتش سوزی، سرقت ، سیل و … هریک به تنهایی میتونه سرمایه یک بازرگان و یا یک تولید کننده رو نابود کنه . بیمه حمل و نقل داخلی روشی علمی برای حفظ سرمایه و تضمین تداوم فعالیت های اقتصادیه.

معرفی بیمه باربری داخلی

بیمه حمل ونقل داخلی کالا ‌بیمه‌ای‌ است‌ که‌ در آن‌ ‌بیمه‌گر در مقابل‌ دریافت حق‌ بیـمه‌ ‌از ‌بیمه‌گذار، متعهد‌ می‌شه درصورتی که در جریان‌ حمل‌ کالا از نقطه ‌ای‌ (مبداء حمل‌ کالا) به‌ نقطه دیگر (مقصد حمل‌ کالا)، در اثر وقوع‌ خطرهای‌ موضوع‌ بیمه‌، کالا نابود شده‌ و یا دچار خسارت ببینه و یا ‌بیمه‌گذار هزینه هایی در ارتباط با این‌ خطرات ‌ متحمل بشه، تمام خسارت‌های وارد را جبران‌ میکنه.

کدام خطرها در بیمه حمل داخلی پوشش داده میشن؟

بیمه حمل داخلی  کالا یا بیمه باربری داخلی بر خلاف بیمه های حمل واردات و یا صادرات تابع شرایط و کلوزهای استاندارد جهانی نبوده و از قوانین جاری داخل کشور پیروی میکنن  . این بیمه نامه معمولا به دو شکل محدود و یا با خطرات تکمیلی  با مجموعه ای از خطرات مشخص عرضه میشه . این خطرات بنا به نیاز بیمه گذار پیشنهاد و در صورت موافقت بیمه گر به طور مشخص در داخل بیمه نامه قید میشن . 

۱-بیمه حمل داخلی کالا با خطرات محدود :

 • آتش سوزی
 • حادثه وارده به وسیله نقلیه حامل کالا

۲-بیمه حمل داخلی کالا با خطرات تکمیلی :

 1. آتش سوزی
 2. حادثه وارده به وسیله نقلیه حامل کالا
 3.  آسیب دیدگی و خسارت ناشی از کالای مجاور کالای مورد بیمه
 4. سرقت کلی با وسیله حمل
 5. تخلیه و بارگیری
 6. عدم تحویل
 7. آبدیدگی
 8. شکست
 9. سیل
 10. ریزش
 11. زلزله
 12. صاعقه
 13. آتش فشان
بیمه باربری داخلی

استثنائات بیمه حمل داخلی

 • ۱- هرگونه خسارتی که منشاء آن غیر از خطرات بیمه شده باشه.
 • ۲- خسارات وارد به کالای بیمه شده ناشی از عمد بیمه گزار و عوامل آن.
 • ۳- خسارت ناشی از تشعشعات رادیو اکتیو و فعل و انفعالات هسته ای.
 • ۴- خسارات ناشی از عیب ذاتی، کسری متعارف.
 • ۵- خسارات ناشی از حوادث طبیعی.
 • ۶- خسارات ناشی از عدم النفع.
 • ۷- حمل کالاهای قاچاق و غیر مجاز.
 • ۸-کسر از مبداء یا ارسال کالایی مغایر با اسناد حمل و یا خرید.
 • ۹- تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از عدم مهار مناسب محموله.
 • ۱۰- نشت و ریزش عادی، کسری عادی وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی کالای مورد بیمه و خودسوزی کالا.
 • ۱۱- هرگونه خسارت وارد به برچسب و یا ظروف بسته بندی کالای مورد بیمه مگر اینکه کالای مورد بیمه در حین حمل در اثر خطرات بیمه شده نیز خسارت دیده باشه.
 • ۱۲- تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت کالای مورد بیمه.
 •  ۱۳- تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینهای که علت اون تأخیر باشه، حتی اگر این تأخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشه.
 • ۱۴- جنگ، جنگ داخلی، انقلاب، شورش، قیام و یا زد و خوردهای داخلی ناشی از این امور یا هرگونه عمل خصمانه توسط یا بر علیه یکی ازدو قدرت متخاصم.
 • ۱۵- توقیف، ضبط، مصادره، تصرف یا اثرات ناشی از این امور یا اثرات ناشی از اقدام به شروع آنها
 • ۱۶- عمل اعتصاب کنندگان، جلوگیری از ورود کارگران یا عمل اشخاصی که در درگیریهای کارگری، آشوبها یا اغتشاشات داخلی شرکت میکنن.
 • ۱۷- اعتصاب، تعطیلی محل کار، درگیریهای کارگری، آشوب ها و یا اغتشاشات داخلی.
 • ۱۸- هرگونه عمل تروریستی یا اقدام هر شخصی که مستقیماً با هدف براندازی دولتی یا اعمال نفوذ از طریق توسل به زور یا خشونت بر علیه دولت یا ازطرف یا در ارتباط با هر سازمانی که قانونی یا غیر قانونی تشکیل شده باشه.
 • ۱۹- عمل هر شخص با انگیزه سیاسی عقیدتی یا مذهبی

مدت اعتبار بیمه نامه باربری داخلی

اعتبار بیمه نامه پس از پایان بارگیری کالا به روی وسیله نقلیه حامل کالا در مبدا شروع میشه اما اگر پوشش تخلیه و بارگیری به عنوان تعهدات بیمه نامه خریداری شده باشه از لحظه شروع بارگیری تعهد بیمه شروع و هشت روز پس از رسیدن کالا به انبار موسسه حمل و نقل در مقصد و یا تا موقع تحویل کالا به تحویل گیرنده هر کدام که زودتر واقع شود اعتبار بیمه نامه تموم میشه .