آخرین مطالب

آخرین مطالب بلاگ بیمتیس را میتوانید در این بخش مشاهده نمایید.

معرفی بیمه مسئولیت پزشکان

پزشکان هم مثل سایر حرفه های موجود در جامعه در معرض اشتباهات حرفه ای همچون اشتباه درتشخیص ، تجویز دارو و درمان بیمار قرار دارن و از آنجائیکه پزشکان به طور مستقیم با سلامتی و جان انسانها در ارتباط هستن معمولا خطاهای این عزیزان آثار و پیامدهای بسیار ناگواری به همراه داره بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان نقش مهمی در ایجاد امنیت شغلی و کاهش استرس شغلی جامعه پزشکی داره.