هر دستگاه آسانسور مشغول به كار در ساختمانهاي اداري ، تجاري و يا مسكوني توسط شركتي ساخته ميشه و توسط عده اي استفاده میشه و ممكنه اين آسانسور توسط پيمانكاري بصورت دوره اي بازرسي و نگهداري بشه....