بیمه حمل داخلی کالا ایران با حدود 80 میلیون نفر جمعیت یک بازار بالقوه و ایده آل برای هر تولید کننده داخلی و یا هر بازرگانی محسوب میشه .اما توزیع و جابجایی کالا در کشور پهناوری  مثل ایران با مساحت  ۱٬۶۴۸٬۱۹۵ کیلومتر مربع به عنوان هجدهمین کشور...