بیمه مسافرتی به منظور محافظت از مسافران در برابر خطرات احتمالی سفر به کار می‌ره.بیمه مسافرتی به عنوان ابزاری مناسب برای حفظ سلامتی در برابر اتفاقاتی که ممکنه در حین سفر برای مسافر به وجود آید می تونه هزینه های مالی و ریسک ناشی...